Katedra św. Jana Chciciela

Katedra we Wrocławiu w telegraficznym skrócie

Katedra we Wrocławiu

Katedra we Wrocławiu swój aktualny kształt zawdzięcza gotyckiej formie z XIV wieku z późniejszymi barokowymi dobudówkami. Chodzi m.in. o barokowe kaplicę i część wewnętrznego wystroju. Jeżeli chodzi o formę to jest to z punktu widzenia architektury bazylika trójnawowa. Wyróżniamy nawę główna, która jest wyższa od dwóch naw bocznych. Jak na gotycka katedrę przystało jest ona ukierunkowana wschód – zachód.

Wnętrze

Co warto zobaczyć wewnątrz:

 1. Nawa główna wraz z ołtarzem i stelami
 2. Barokowe kaplice (zachowały swój oryginalny wystrój a są to kaplica Bożego Ciała (Elektorska) oraz św. Elżbiety)
 3. Kaplice boczne
 4. Witraże z wizerunkiem 4 patronów katedry i Wrocławia. Są to kolejno od lewej strony: św. Jan Chrzciciel, św. Wincenty, św. Bartłomiej oraz Henryk II Pobożny
 5. Chrzcielnicę
 6. Płaskorzeźba św. Wincenta
 7. Obraz Matki Boskiej Sobieskiej
 8. Barokowa ambona
 9. Organy
 10. Warto pokusić się o wjazd windą na szczyt wieży północnej

Ciekawostki:

 1. Każda grupa społeczna miała przyporządkowane miejsca wewnątrz katedry. Była to niepisana umowa, jednak każdy wiedział gdzie może a gdzie nie powinien zajmować miejsca. I tak stele przy ołtarzu zajmowali duchowni i prominenci, nieco dalej bogaci mieszczanie, kupcy, przedstawicie cechów rzemieślniczych. Najdalej od ołtarza mieli swoje miejsce przedstawiciele najmniej popularnych zawodów, które choć były ważne dla ogółu społeczeństwa to nie cieszyły się wielką estymą. Chodziło np. o katów itd.
 2. Katedra we Wrocławiu ma kilka wejść. Nad wejściem bocznym tak zwanym wejściem północnym, znajdują się okna, skąd ogłaszane były wyroki sądów biskupich. Tyczyły się one różnych spraw w tym rozprawy heretyków.
 3. Lew przy wejściu według tradycji pomagać miał w znalezieniu męża. Samotna kobieta powinna przed wejściem do katedry dotknąć lwa, natomiast mężczyzna, aby znaleźć wybrankę serca powinien dotknąć figury orła. Obie rzeźby są już jednak mocno wytarte i czasami możemy mieć trudność w rozpoznaniu oryginalnego kształtu.
 4. Wejście główne jest niezwykle ciekawe za sprawą dwóch elementów: portalu nad drzwiami oraz portyku prowadzącego do niego. Zazwyczaj katedry pochwalić się mogły rozbudowanym portalem a tutaj podziwiać możemy jeszcze jeden niezwykle interesujący obiekt, na którym znajduje się wiele figur. Ciekawostką jest fakt, że cześć spośród nich przedstawia osoby świeckie. Np. św. Jadwiga czy jeden z królów czeskich (figura z tarczą). Szczyt portyku zdobi figura Madonny, obok są to rzeźby św. Grzegorza i św. Pawła. Niżej są to m.in. figury św. Wacława, Andrzeja, Pawła, Jadwigi, dwie Jana Ewangelisty i in.

Legendy

Z katedrą związkach jest kilka legend. Krzycząca kamienna główka, kryje za sobą tragiczną historię, natomiast ta związana z wizerunkiem świętego, niesie pozytywne przesłanie. Jest jeszcze inna o obrazie Matki Boskiej Sobieskiej, ale o tym wspomnę w osobnym wpisie.